Zarządzanie dystrybucją

 

 

Konieczność ograniczania wolumenu produkcji z powodu zatorów w dystrybucji. Mniejsze zapotrzebowanie wśród dotychczasowych odbiorców, wybór niewłaściwych wykonawców lub nieprawidłowo zaprojektowany kanał dystrybucji. Ograniczona konkurencja cenowa z uwagi na występowanie porównywalnych ofert pomiędzy przedsiębiorstwami. To często standard i smutna rzeczywistość.

W takich warunkach czas oraz rozmieszczenie geograficzne sieci dystrybucji stają się kluczowym czynnikami pozwalającymi odnieść sukces. Gdy jesteś szybszy od konkurentów i potrafisz pojawić się tam gdzie oczekuje tego Twój klient, twój produkt staje się bardziej konkurencyjny. Potrafimy maksymalnie wykorzystać te dwa czynniki pozostawiając innych daleko w tyle – gdy oni wiszą na telefonie próbując wybłagać jakikolwiek transport twój towar już jedzie do odbiorcy.

 

  • poszerzanie dotychczasowych rynków zbytu oraz pozyskiwanie nowych odbiorców w ścisłym powiązaniu z istniejącymi możliwościami logistycznymi
  • usprawnienie istniejących kanałów dystrybucji
  • tworzenie nowych kanałów dystrybucji zintegrowanych z pozostałymi elementami łańcucha dostaw
  • ograniczenie ryzyka niewypłacalności odbiorców