Logistyka zaopatrzenia

Szybko zmieniające się warunki rynkowe, konieczność reakcji w odpowiedzi na wahania popytu oraz realizacja zamówień różnej wielkości napływających w nierównych odstępach czasu znacząco utrudniają budowanie stałych kanałów zaopatrzenia wywołując wahania stanów magazynowych przeplatając okresu w których magazyny pękają w szwach z tymi gdy brakuje w nich materiałów i półproduktów.

Rozwijamy prawidłowe relacje z dostawcami i utrzymujemy zaopatrzenie Twojej firmy na odpowiednim poziomie.

  • organizacja zaopatrzenia z uwzględnieniem kryteriów geograficznych i możliwości dostawców
  • projektowanie, wdrażanie oraz kontrola procesu zaopatrzenia w oparciu o koncepcje Just In Time oraz Lean Management
  • ograniczenie zbędnych zapasów
  • usprawnienie przepływu materiałów i półproduktów oraz skrócenie czasu realizacji zamówień